Het project Next Step Perron045 heeft het derde jaar op rij een bijdrage gekregen van het Oranje Fonds. Met een bijdrage van 65.000 euro van het Oranje Fonds kan het project ook het komende jaar worden voortgezet.

Het project van het CMWW kan wederom terugkijken op een succesvol jaar. Next Step Perron045 richt zich op jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met een coach wordt gekeken hoe de in de omgeving aanwezige faciliteiten benut kunnen worden om de jongeren terug te laten keren in de maatschappij. Op deze manier krijgen zij weer een toekomstperspectief.

Het project van het CMWW past perfect in het programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ van het Oranje Fonds en kan daarom wederom rekenen op de financiële steun en advies van het fonds.