Weer 65.000 euro voor Next Step Perron045, voor het derde projectjaar.

Het project Next Step Perron045 heeft het derde jaar op rij een bijdrage gekregen van het Oranje Fonds. Met een bijdrage van 65.000 euro van het Oranje Fonds kan het project ook het komende jaar worden voortgezet.

Het project van het CMWW kan wederom terugkijken op een succesvol jaar. Next Step Perron045 richt zich op jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met een coach wordt gekeken hoe de in de omgeving aanwezige faciliteiten benut kunnen worden om de jongeren terug te laten keren in de maatschappij. Op deze manier krijgen zij weer een toekomstperspectief.

Het project van het CMWW past perfect in het programma 'Meer Kansen voor Jongeren' van het Oranje Fonds en kan daarom wederom rekenen op de financiële steun en advies van het fonds.


Bijdrage van Stichting FSI voor Next Step Perron045.!

De stichting Fonds voor Sociale Instellingen heeft besloten om Next Step Perron045 te steunen met een bedrag van €2.000,-! Hier zijn we natuurlijk superblij mee! Door de steun van Stichting FSI kunnen we ook dit jaar weer inzetten op talentontwikkeling en het verbinden van jongeren en coaches.
De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht. Het doel van de stichting is het beheren en exploiteren van vermogen en het bevorderen van de sociale belangen en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg in het algemeen en meer in het bijzonder ten behoeve van betrokkenen bij het mijnverleden.

De waarde van Perron045 2016-2017

Wil je weten wat Perron045 voor effect heeft gehad in 2016-2017 check dan deze afbeelding.

 


CMWW krijgt opnieuw een bijdrage van €65.000,- van het Oranje Fonds voor het project Next Step Perron045.

Brunssum,  5 Augustus 2019 – Next Step Perron045 heeft een succesvol eerste projectjaar achter de rug en is een van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Binnen het  programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving. 

 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een  kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening, trainingen en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Buiten dat worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor de jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

De €65.000,-  van het Oranjefonds zijn bedoeld voor het tweede jaar van het programma Meer Kansen voor jongeren dat loop t/m augustus 2020.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.


CMWW krijgt een bijdrage van €5.000,- van het Coöperatiefonds van de Rabobank Zuid-Limburg Oost. voor het project Next Step Perron045.

Brunssum,  5 Augustus 2019 – Next Step Perron045 heeft een succesvol eerste projectjaar achter de rug en is een van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Buiten de bijdrage va €65.000,- van het Oranjefonds ontvangen wij nu een bijdrage van de Rabobank voor het project.

 

Next Step Perron045 is een project van het jongerenwerk van het CMWW in samenwerking met Levanto.

 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een  kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening, trainingen en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Buiten dat worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor de jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

De €5.000,-  van het Rabobank Coöperatiefonds zijn bedoeld voor ‘ het in beeld brengen van het maatschappelijk rendement van Next Step Perron045’ en de bindingsdagen en activiteiten voor de jongeren.

 


CMWW ontvangt van het Instituut Gak financiële ondersteuning van maximaal €28.000 voor het project Next Step Perron045.

Brunssum, 06-11-2019 – Next Step Perron045 heeft een subsidieaanvraag bij Instituut Gak gedaan. Het project is één van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Buiten de bijdrage van €65.000,- van het Oranjefonds ontvangen wij nu, na goedkeuring, financiële ondersteuning van Gak Instituut.

 

Het project Next Step Perron045 is een samenwerking van het jongerenwerk van het CMWW met Levanto.

 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vragen hebben over de toekomst. Het doel is om deze jongeren uit een kwetsbare positie te halen en weer terug te laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief.

Het bijzondere aan het project is dat wij dit doen door te werken vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. De jongeren maken een plan voor de toekomst, waarbij zij hun eigen aanpak gaan bepalen. Hierbij werken zij samen met hun familie, sociaal netwerk en een, zelf uitgekozen, vrijwillige coach. Next Step Perron045 ondersteunt de jongere met professionele hulpverlening, trainingen en het Talenthouse van het jongerenwerk. Daarnaast worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak wordt er gestreeft naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl