Brunssum,  5 Augustus 2019 – Next Step Perron045 heeft een succesvol eerste projectjaar achter de rug en is een van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Buiten de bijdrage va €65.000,- van het Oranjefonds ontvangen wij nu een bijdrage van de Rabobank voor het project.

 

Next Step Perron045 is een project van het jongerenwerk van het CMWW in samenwerking met Levanto.

 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een  kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening, trainingen en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Buiten dat worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor de jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

De €5.000,-  van het Rabobank Coöperatiefonds zijn bedoeld voor ‘ het in beeld brengen van het maatschappelijk rendement van Next Step Perron045’ en de bindingsdagen en activiteiten voor de jongeren.