Brunssum, 06-11-2019 – Next Step Perron045 heeft een subsidieaanvraag bij Instituut Gak gedaan. Het project is één van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Buiten de bijdrage van €65.000,- van het Oranjefonds ontvangen wij nu, na goedkeuring, financiële ondersteuning van Gak Instituut.

 

Het project Next Step Perron045 is een samenwerking van het jongerenwerk van het CMWW met Levanto.

 

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vragen hebben over de toekomst. Het doel is om deze jongeren uit een kwetsbare positie te halen en weer terug te laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief.

Het bijzondere aan het project is dat wij dit doen door te werken vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. De jongeren maken een plan voor de toekomst, waarbij zij hun eigen aanpak gaan bepalen. Hierbij werken zij samen met hun familie, sociaal netwerk en een, zelf uitgekozen, vrijwillige coach. Next Step Perron045 ondersteunt de jongere met professionele hulpverlening, trainingen en het Talenthouse van het jongerenwerk. Daarnaast worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak wordt er gestreeft naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl